Instal Eolian S.A   l   E-post: info@instal-eolian-sa.com   l   Adresse: Vanemveien 1, 1599 Moss, Norway  

      


 

Velkommen til Instal Eolian S.A

Instal Eolian S.A er et Trondheimsbasert konsulentfirma med stort fagnettverk i inn og utland. Vi utfører kvalifisert rådgiving og kontrolloppdrag både innen boliger og yrkesbygg. Vi er opptatt av "helhetlig tankegang" og "bærekrafige bygg" i alle våre handlingsplaner.  Bygningers varmeisolering og tetthet er vårt spesialfelt.

Instal Eolian S.A is a company with extensive engineering expertise in energy calculations, energy labeling, energy and environmentally efficient measures in residential and commercial buildings. Our goal is to provide competent, empowered and creative consulting services in energy and environmental efficiency measures.Framtida er her. Les ditt strømforbruk "live"

Om «smarte strøm målere» AMS

20.09.2016

 

Flere klagesaker på trekk fra vinduer i nye boliger

Enøkplan har hatt flere klagesaker på «Trekkproblemer» fra vinduer i nye boliger.

29.08.2016

 

1800-talls uisolert tømmerhus med parafinfyring endret til TEK-10 standard på Nedre Charlottenlund I Trondheim

Å kombinere eldre og moderne arkitektur kan være en krevende øvelse.

11.08.2016

 

Skal du støydempe huset må du også tenke varmeisolering og energi

Et vellykket støyisolert hus kan også være et vellykket varmeisolert hus, vel og merke dersom dette er planlagt. Mye er helt lik tenkemåte, men fagene akustikk og energi må koordineres.

29.06.2016

 

Planer om å etterisolere huset med Enovatilskudd? Vi setter opp godkjent tiltaksliste.

Mange huseiere går dessverre glipp av sitt berettigede enovatilskuudd fordi de ikke kjente til ordningen. Vi forklarer her kort hva ordningen innebærer:

24.06.2016

 

Trønderlåner oppgraderes til moderne standard

Instal Eolian S.A får stadig henvendelser fra gårdbrukere som ønsker å ruste opp våningshuset på gården. Når vi setter opp en tiltaksliste, sørger vi for at denne ikke bare utløser Enovatilskuddet på kr. 130 000 ,men også bidrar til ny 60-årsstandard med løsningene som en kompromiss mellom bygningsvern, energiøkonomisering og tilskudd.

14.06.2016

 

Energibefaring på Havsjøveien Næringspark, Røros

Vi har nylig gjennomført energimerking av større industribygg på Røros. Bygget på i alt 4374 kvm har i dag vannboren oppvarming basert på direkte elektrisk fyring, og vurderer sammen med Røros kommune nærvarmesentral basert på annen fornybar energi evt. varmepumpesentral.

21.02.2016

 

Byggestart for energieffektiv bolig på Byåsen i Trondheim.

Inneklimasimulering og matrealvalg sikrer godt inneklima til alle årstider. Les mer:

Levert av